Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tıbbi Onkoloji Uzman Temsilcileri Seçimi

Değerli Üyemiz,

Derneğimiz tüzüğü uyarınca Genç Onkologları temsil etmek üzere 40 yaş altı zorunlu hizmetini yapmakta olan bir uzman temsilcisi ile diğer uzmanları temsil etmek üzere özel veya kamu hastanelerinde çalışan, akademik kadroda bulunmayan, yaş sınırı aranmayan bir uzman temsilcisi seçimi elektronik ortamda yapılacaktır.

Her iki Uzman Temsilciliğine aday olmak isteyen üyelerimizin bir resim ve halen çalışmakta oldukları işyerlerini ve bulundukları kadroları içeren özgeçmişleri ile tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine 21.12.2018 tarihi saat 17:00 ‘ye kadar başvurmaları rica olunur.

Genç Onkolog Grubu Uzman Temsilcisinin Görevleri:

· TTOD Yönetim Kurulu’nda Genç Tıbbi Onkoloji Uzman’larının oy hakkı olmaksızın temsil edilmesini sağlamak,

· Mecburi Hizmet sürecinde uzmanların yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini TTOD yönetim Kurulu’na iletmek,

· Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Eğitim Planlama ve Organizasyon (EPOK) Kurulu’na bağlı kurs düzenlemelerine katkıda bulunmak,

· Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (European Society of Medical Oncology (ESMO), Genç Onkologlar Grubu’nda (Young Oncologists Group) ülkemizi temsil etmek,

· Genç Tıbbi Onkoloji uzmanlarının yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanları ile iletişimi ve işbirliğini sağlamak

Genel Uzman Temsilcisinin Görevleri:

· TTOD Yönetim Kurulu’nda Tıbbi Onkoloji Uzmanlarının oy hakkı olmaksızın temsil edilmesini sağlamak,

· Özel veya kamu hastane uzmanlarının özlük hakları ile ilgili sorunlarının ve çözüm önerilerinin TTOD Yönetim Kurulu’na iletilmesini sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Eğitim Planlama ve Organizasyon (EPOK) Kurulu’na bağlı kurs düzenlemelerine katkıda bulunmak,

· Uzmanlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini sağlamak,

· TTOD Kongresi Bilimsel Kurulu’nda yer almak.

Saygılarımızla,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu