Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tıbbi Onkoloji Planlama Raporu

Değerli Üyemiz, 

Tıbbi Onkoloji Planlamaları Raporu’na Derneğimizin eski ve yeni dönem kurul üyeleri ve temsilcilerinden gelen öneriler doğrultusunda son hali verilmiştir. Bu raporda tıbbi onkolojinin mevcut durumu, gelecek için önerileri ve Sağlık Bakanlığı’nın ön gördüğü onkoloji örgütlenmesine yönelik derneğimizin görüşleri dile getirilmiştir. Rapor T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’na gönderilmiştir.

Hazırladığımız rapora ekten veya Derneğimizin web sitesindeki Dernek Görüşleri http://kanser.orgindex.php? action=dernek_gorusleri&type=category köşesinden ulaşabilirsiniz.

Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm eski / yeni yönetici ve temsilcilerimizin görüş ve katkıları için teşekkür ederiz.

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU