Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yön. Değ. Yap. Dair Yönetmelik

Değerli üyemiz,
 
Firmalar tarafından toplantı ve kongre sponsorluğuna dair yeni düzenleme resmi gazetede 25.07.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bu düzenlemeye göre hekimler yılda 4 kez; iki yurtdışı, iki yurtiçi olmak üzere firma sponsorluğundan yararlanabileceklerdir. Bir firma, bir hekimi yılda sadece iki kez destekleyebilecektir. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ekte sunulmuştur. 
 
Saygılarımızla
TTOD Hukuk Müşavirliği