Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 06 Ocak 2011 gün 27807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek: SUT_nete-_2011.01.06 )
Tebliğ’in 15. maddesine göre:
a) 2., 4. ve 14. maddeleri 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 3. maddesi 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 5. maddesi 11 Kasım 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 12. ve 13. maddeleri 04 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.
Tıbbi Onkoloji Derneği