Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Değerli Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24/03/2013 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 14.07.2016 tarih ve 29770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Bu Tebliğin;
a) 8 inci maddesi 1/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 9 uncu maddesi 25/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 1 inci maddenin (a) bendi ile 13 üncü maddenin (e) bendi 13/7/2016 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 1 inci maddenin (b) bendi, 2 ila 6,12,13 üncü maddenin (a) ila (d) bentleri yayımı
tarihinden 10 gün sonra,
e) 11,19, 20 nci maddenin (ç) bendi ile 21 inci maddenin (a) ve (c) bentleri yayımı tarihinde,
f) 10 uncu maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
g) 16 ncı maddenin (a) bendi 11/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
h) Diğer maddeleri yayımı takip eden ayın ilk günü  yürürlüğe girecektir.

Tespit edilebildiği kadarıyla yeni tebliğe eklenen 4.2.14.C - “Özel düzenleme yapılan ilaçlar”
başlıklı madde tıbbi onkoloji uzmanı hekimlerinin reçete edebilecekleri ilaçlarla ilgilidir.

 Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı”, tebliğ metni ve karşılaştırmalı tablo bilgi notuna dair mail ekinde saygıyla sunulur.  
TTOD Hukuk Müşavirliği

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo
SUT Değişikliği