Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değerli Üyemiz,
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24/03/2013 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 18.06.2016 tarih ve 29746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 

a) 2 ile 6 ncı maddesi 1/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 13 üncü maddesi yayımı tarihinde,

c) 9 ila 12,14 ila 24,31 ila 33 üncü maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,

yürürlüğe girecektir. Tebliğ metni Resmi Gazete’de “Pdf” formatında yayınlanmış olduğundan, mail ekinde, karşılaştırmalı tabloyla birlikte saygıyla sunulur. 

TTOD Hukuk Müşavirliği 

saglik/userfiles/file/18%20Haziran%20SUT%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi.pdf

saglik/userfiles/file/18_06_2016%20SUT%20degisikligi%20karsilastirmali%20tablo.pdf