Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değerli üyemiz, 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24/03/2013 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Değişiklik metninin 9’uncu maddesinde onkolojik ilaçların hastaneler tarafından temini ve  23’üncü maddede kemoterapi uygulamalarına dair değişiklikler yer almaktadır.
 
Tebliğin;
a) 1’inci ve 2’inci maddeleri yayımı tarihinde (21.04.2015),
b) 9’uncu ve 29’uncu maddeleri 01.07.2015 tarihinde,
c) 10 ila 13’üncü maddeleri ile 37’inci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra (29.04.2015),
ç) Diğer maddeleri 01.05.2015 tarihinde, yürürlüğe girecektir.
 
Ekte 21.04.2015 tarihinde yayımlanan SUT’u, Bu SUT’un eskiSUT ile karşılaştırıldığı tablo sunulmuştur.
Kemoterapi ilaçlarının 01.07.2015 tarihinden sonra kamu hastanelerinden teminine ilişkin Türk Eczacılar Birliği'nin basın açıklaması ve SGK tarafından belirlenen Palyatif Bakım Merkezlerine ilişkin duyuru da ektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

SUT Karşılaştırmalı Tablo


Palyatif Bakım Merkezleri

TEB Basın Açıklaması