Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

SGK ve Muayenehane Sözleşmeleri İle İlgili Olarak Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı'ndan Gelen Yazı

Sayın Üyemiz,

Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı'ndan gelen yazı  aşağıda sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla.

Tıbbi Onkoloji Derneği

Sayın Başkan,

SGK ve muayenehane sozlesmeleri kapsamında Istanbul’dan değerli bir meslektaşımızın deneyimini akrardığı yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Aşağıdaki hukuki çaba için neler yapılabileceği konusunda görüşlerinizi ve olası bir ortak hukuki girişime desteklerinizin hangi boyutta olabileceğini bilmekten mutluluk duyacağiz.

İlgili metni aşağıda saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Prof. Dr. İskender Sayek

TTB-UDEK Başkanı

 
SGK Sözleşmeleri Kapsamı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) muayenehanelerle sözleşme yapmamaktadır. SGK tüm nüfusu zorunlu olarak sigortalayan bir kamu sigortasıdır. Bu özellikleri taşıyan bir kurum hizmet üretenler arasında ayırım yapması kamu yararına değildir, hasta haklarına aykırıdır.SGK; Sözleşme  koşullarını belirler, koşulları yerine getiren her hizmet vericisi ilen sözleşme yapması gerekir. Bugünkü uygulama ise SGK; Kamu ve özel hastanelerle ve bunların uzantısı durumundaki sağlık kuruluşlarıyla sözleşme yapmayı tercih etmektedir. Bu kuruluşlar maliyetleri yüksek, erişimi zor, hasta trafiğinin beklemelere yol açtığı bir ortamdır. Buna karşılık erişimi kolay, yatırım maliyeti daha düşük, kamu için daha az maliyetli, muayenehaneler,poliklinikler, laboratuar ve görüntüleme merkezleriyle sözleşme yapmamaktadır. Bu durum kamunun aleyhine bir ortam yaratmaktadır.

Yapılan Girişimler

SGK nın muayenehanelerle anlaşma yapması için SGK İstanbul Bölge Müdürlüğüne 01.07.2009 tarihinde yazılı olarak başvuruldu. SGK İstanbul Bölge Müdürlüğü 20.07.2009 tarih 9450572 sayılı yazılarıyla ret cevabı alındı.

Bu cevap üzerine Ankara 3. İdare Mahkemesine başvuruldu. İdare Mahkemesi 2009/1355 Esas No, 2009/1177 Karar no 12. 10.2009 tarihinde bu davanın İş Mahkemelerinde açılması gerektiğine karar verdi.

Bu karar üzerine İdare Mahkemesinin bu kararının tetkik edilerek bozulması için 09. 12. 2009 tarihinde Danıştay'a dava açıldı.Hukuki mücadelenin konumu bu durumdadır.