Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sertifikasız Kemoterapi Hemşire Sayısının Belirlenmesi

Değerli Üyemiz;

Ekte bulunan 04.10.2019 tarihli TTOD Yönetim Kurulu kararına istinaden Kliniğinizde çalışmakta olan sertifikasız kemoterapi hemşire sayılarınızı tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 

Yönetim Kurulu

 

Ek: İlgili YK kararı

-?Van?da ki ünite ziyareti sırasında da gündeme gelen hemşirelere yönelik kemoterapi sertifikasyon programlarının daha sık düzenlenmesi konusu hakkında hemşire derneği başkanı Figen Hanım ile görüşüldü ve Onkoloji merkezlerindeki sertifikasız hemşire sayısının belirlenmesi, bu sayı belirlendikten sonra da Sağlık Bakanlığı?na daha fazla kurs açılması için başvurulması kararı alındı.?