Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın

SB Yönetmelik değişiklikleri

Değerli Üyemiz,

Resmi Gazete’nin 30.09.2016 tarih 29843 numaralı sayısında “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Ek-1) ile “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” (Ek-2) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup değişiklik metinleri ekte yer almaktadır.

 Saygılarımızla,

TTOD Hukuk Müşavirliği