Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

SB ve Bağlı KuruluşlarınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluşlarınınTeşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkındaki bilgi notu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla
Tıbbi Onkoloji Derneği