Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı

Değerli Üyemiz,

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun 20 Ağustos günlü, 29807 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan kararları ekte sunulmakta olup, kararların yayımlanacak olan SUT düzenlemesinde belirtilen tarihte yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Saygılarımızla,

 TTOD Hukuk Müşavirliği