Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri - Sınırlar Sempozyumu

Değerli Üyemiz,

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafınca halkın sağlık bilgisine erişim hakkını da gözeterek sağlık alanındaki tanıtım ve bilgilendirmelerin meslek etiğine uygun biçimde yapılabilmesi için ortak tutumların belirlenmesi, etik değerlerimize ve tıbbi deontolojiye uygun olmayan tanıtımların engellenmesi için ulusal düzeyde sistemli çalışan mekanizmalar oluşturulması, hastaların yanıltılmasına ve hekimler arasında haksız rekabete olanak sağlayacak koşulların ortadan kaldırılması konularını mümkün olduğunca geniş bir katılımla tartışabilmek amacıyla ?Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri - Sınırlar Sempozyumu? yapılması planlanmıştır.

Sempozyum ile alakalı linkler aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

http://www.ttb.org.tr/userfiles/images/etik_ihlal.jpg

www.ttb.org.tr/userfiles/files/etik_program.pdf