Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme Yazısı

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme Yazısı

 

Onkoloji Hastalarında Koronavirüs Şüphesi Bulunan Hastaya Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

 

Prof Dr Sezer SAĞLAM (13.Mart.2020)

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi

 

    Yeni  koronavirüs  uluslararası kısaltma ile adı  COVID-19 olarak adlandırılmaktadır. SARS olarak adlandırılan eski koronavirüs ise COV-2 olarak adlandırılmıştır.COVID-19?un adlı koronavirüsün hayvandan kaynaklandığı kuvvetle muhtemeldir.

     Hastalığa ait klinik ve laboratuvar bulguları yeni bilimsel makalelerde yer almaktadır. Tüm onkoloji çalışanlarımız adına bilgilendirmek amaçlı kısa klinik bir özet hazırlanmıştır.

   Aşağıdaki klinik tabloyu değerlendirecek olan medikal onkoloji ve hematoloji  hekimleridir ve buna göre kemoterapi kararlarını vermek kolaylaşacaktır.

D.Wang (JAMA)2020 çalışmasında %99 ateş;%70 yorgunluk;% 59 kuru öksürük; %40 iştahsızlık ;%35 kas ağrısı, %31 nefes darlığı, %27 balgam çıkarma klinik olarak saptanmıştır.

 

  F.Zhou (Lancet 2020)?nun yaptığı bir başka çalışma şu şekilde özetlenebilir:

 Ateşi olan hastanın tanımı koltuk altı 37,3derece ve üstü olarak kabul edilmektedir. Pıhtılaşmanın laboratuvar olarak  bozulması ,kan albümin seviyesinin 2,9 gr altında olması  ,69 yaş üstü olmak ile ölüm oranı yüksek bulunmuştur.

    Hipertansiyon, diyabet hastalığı, koroner kalp hastalığı olması ,KOAH olması; böbrek yetersizliği olması, hastanın nabzının 125 üstü olması ,total lenfosit sayısının 600?ün altı olması, anemik olmak, trombosit sayısının  165.000 altı olması, ,LDH?ın 520 ?ün üzerinde  olması, Troponin I yüksekliği ,D-Dimer?ın iki kat yüksekliği,akciğerde buzlu cam bulguları olması ve olası ardışık organ yetersizliği olanlarda ölüm oranı istatiksel olarak yüksek bulunmuştur.

 

    Eğer hastanızda şüphe var ve eşlik eden bir laboratuvar ve klinik  bulgusu var ise tedaviyi (kemoterapiyi ve radyoterapiyi )ertelemek uygun olacaktır.