Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Kuruluşlar​ına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversite​lere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği'​ne İlişkin Yönetmelik

Değerli Üyemiz,


03.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile  ilişkin bilgi notu ektedir.

Saygılarımızla,

TTOD Hukuk Danışmanlığı
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik