Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sağlık Bakanlığı Birlikte Kullanım Protokolü Hk.

Değerli Üyemiz

Bildiğiniz gibi 31 Aralık tarihi ile Sağlık Bakanlığı Hastaneleriyle afiliye hastanelerde görev yapan öğretim üyelerinin hastane yönetimleri ile bir sözleşme imzalamaları istenmiştir. Derneğimiz olarak bu noktada Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Türk Tabipleri Birliği nezdinde gerekli uyarı, bilgilendirme ve aksiyon alma noktasında görüşleriniz önem arz etmektedir. Bu konudaki görüş ve değerlendirmelerinizi 12 Ocak 2021 tarihine kadar dernek mail adresimize (ttod@kanser.org) göndermenizi istirham ederiz.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği