Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Resmi Tatillerde Tüm Branşlardan Provizyon Verilmesi Uygulaması Kaldırıldı

Değerli Üyemiz,

Hekimlerimizin; öncelikle pazar günleri ve resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarına provizyon verilmesi nedeniyle oluşan baskılar ve hekimlerin tatil günlerinde rutin poliklinik hizmeti vermek zorunda bırakılmaları, dinlenme hakkının ihlal edilmesi ile ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası yetkililerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile yaptığı görüşme sonucunda  21.03.2014 tarihinden itibaren SGK “resmi tatil günlerinde tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasını kaldırmıştır. Konuyla ilgili TTB’den gelen yazı ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 

 saglik/userfiles/file/ttbyazi.jpg