Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

"Pandeminin Türkiye'de Birinci Yılı: Doğa, İnsan ve Geleceğimiz" Başlıklı Uluslararası Katılımlı Sempozyum Hk.

Değerli Üyemiz

11-20 Mart 2021 tarihleri arasında, 14 Mart Tıp Haftası TTB Etkinlikleri kapsamında, çevirim içi yapılacak olan "Pandeminin Türkiye'de Birinci Yılı: Doğa, İnsan ve Geleceğimiz" başlıklı uluslararası katılımlı sempozyumun afiş ve programı ektedir.

EK: https://ttb.org.tr/duyuru_goster.php?Guid=dfc9b8da-7a97-11eb-9ddf-849047b3ac46

Saygılarımızla 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği