Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ocak 2011 gün 27815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek:Ozel hastaneler yınetmeliği)
 
Özellikle 3. maddedeki, Yönetmeliğin Ek 5. maddesinde değişiklik yapan:
“Tabip ve uzmanların, kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilecekleri”,
“Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veyahut emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşmış olan tabip veya uzmanların, faaliyet izin belgesine uzmanlık dalı ilavesi yapılarak özel hastanede kadro dışı geçici çalışabileceği” ve
“Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip ve uzmanlar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip ve uzmanlar” düzenlemelerinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Sayıgılarımızla.
Tıbbi Onkoloji Derneği