Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değerli Üyemiz,
 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Temmuz 2013 gün 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla..

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Hukuk Müşaviri