Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

"Onkolojik Aciller,Destek Tedavi,Primeri Bilinmeyen Kanserler,........"Kursu

Sayın Üyemiz,

Tıbbi Onkoloji Derneği Eğitim Programlama ve Organizasyon Kurulu (EPOK)  tarafından yan dal asistanları yönelik “Tıbbi Onkoloji Derneği Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi ve Uzmanları Eğitim Programı” çerçevesinde hazırlanan   "Onkolojik Aciller Ve Destek Tedavi Primeri Bilinmeyen Kanserler ve Nöroendokrin Tümörler Onkolojide Etik Sorunlar"  başlıklı X.Kurs 15-16 Ekim 2011 tarihinde  Crow Plaza  Hotel Ankara'da yapılacaktır.  Kurs programı ektedir. Kursa katılım ücretsiz olup, il dışından gelenler için yol ve  konaklama  masrafları derneğimiz tarafından karşılanacaktır. Kursa katılmak için guleruyuk@gmail.com  adresine başvurabilirsiniz.

Saygılarımla

Prof.Dr.Şuayib Yalçın
Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Adına