Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Olağan Genel Kurul Toplantımız

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının ikincisi  yeter sayı aranmaksızın 23.12.2012 Pazar günü saat 14.00’de Barcelo Topkapı Eresin Hotel’de (Millet Cad. No:186 Topkapı/İSTANBUL) yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.

Türk Tıbbi Onkolojisi Derneği
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
 1. Açılış-Yoklama
 2. Saygı Duruşu
 3. Toplantı Divanı Teşkili
 4. Genel tüzük değişikliği
 5. Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet ve butçe raporlarının okunması
 6. Raporlar üzerinde görüşme
 7. Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması
 8. Organ seçimleri(gizli oyla)
  1. Başkan Yardımcısı seçimi
  2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
  3. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
 9. 2013-2014 Tahmini bütçesinin onaylanması
 10. 11. Kapanış