Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Olağan Genel Kurul Toplantımız

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 18.11.2018 tarihinde saat 11:00’de Radisson Blu Şişli Otel/İSTANBUL’da yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 25.11.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul’da gelecek dönem için Başkan veya Yönetim Kurulu Adayı olmak isteyen üyelerimiz özgeçmişlerini ve neden aday olmak istediklerine ait projelerini derneğimizin web sitesinden duyurabilirler.

İstanbul dışından katılacak üyelerimizin yol masraflarını ibraz etmeleri durumunda 400,00 TL’ye kadar olan kısmı karşılanacaktır. Genel Kurul Toplantısı saat 17:00’ye kadar süreceği için, İstanbul dışından gelen üyelerimizin uçak biletlerini saat 19:00’dan sonraya almalarını rica eder, saygılar sunarız.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.Toplantı Divanı Teşkili

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Raporları’nın okunması

4.Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

5.Raporlar üzerinde görüşme

6. Dernek Yönetim, İktisadi İşletme Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması

7. Organ seçimleri(gizli oyla)

a. Başkan Yardımcısı seçimi

b. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

c. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

8. 2020-2021 Tahmini bütçesinin onaylanması

9. Dilek ve Temenniler

10. Kapanış