Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Olağan Genel Kurul Toplantımız

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 10.12.2016 tarihinde saat 11.00’de Radisson Blu Şişli Otel/İSTANBUL’da yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 25.12.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.Toplantı Divanı Teşkili

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Dernek ve İktisadi  İşletme Bütçe Raporları’nın okunması

4.Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması  

5.Raporlar üzerinde görüşme

6. Dernek Yönetim, İktisadi İşletme Yönetim  ve Denetim Kurullarının   aklanması

7. Organ seçimleri(gizli oyla)

    a. Başkan Yardımcısı seçimi

    b. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

    c. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

8. 2017-2018 Tahmini bütçesinin onaylanması

9. Dilek ve Temenniler

10. Kapanış