Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Nöroendokrin Tümörler & Primeri Bilinmeyen Kanserler Kursu

Değerli Üyemiz,

06-07 Aralık 2014 tarihinde   İstanbul’da  Wyhndam Otel'de erçekleşek olan "Nöroendokrin Tümörler & Primeri Bilinmeyen Kanserler Kursu” na ait bilimsel program ekte bilgilerinize sunulmuştur. Katılmak isteyenlerin  tibbionkolojidernegi@gmail.com  adresine başvurmaları rica olunur.

  

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 
 

saglik/userfiles/file/program_1.jpg 
saglik/userfiles/file/8_kurs%20ic%20kapak.jpg