Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Multidiciplinary Management of Gastrointestinal Cancers Kursu

Değerli Üyemiz,


05-06 Eylül 2015 tarihinde   İstanbul’da  Radisson Blu Şişli Otel'de  ASCO ile birlikte  gerçekleşek olan "Multidiciplinary Management of Gastrointestinal Cancers Kursu” na ait bilimsel program ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kurs detaylarına ASCO web sitesi http://www.asco.org/meetings/calendar-events adresinden de ulaşabilirsiniz. Kurs sunum dili Türkçe olup, İngilizce sunumlarda simültane çeviri yapılacaktır.  Tüm Yandal Asistanı, Uzman ve Hocalarımızı kursumuza bekliyoruz. Katılmak isteyenlerin tibbionkolojidernegi@gmail.com  adresine başvurmaları rica olunur.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği