Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Muayenehanelerde Kemoterapi Uygulamasının Durdurulmasına Dair Bakanlık Talimatı Hakkında Açıklama

Değerli Üyemiz,

 Muayenehanelerde Kemoterapi Uygulamasının Durdurulmasına Dair Bakanlık Talimatı Hakkında Açıklama:

 1- Derneğimiz üyesi bir hekim tarafından muayenehanesinde kemoterapi uygulaması yapıldığı için 1 ay kapatma cezası aldığı yakınması üzerine yapılan araştırmada, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili imzalı bir yazıyla, “Danıştay’ın Ek-13 sayılı Muayenehanelerde Yapılacak Tıbbi İşlemler Listesini iptal ettiğinin bilindiği, bu konuda yeni düzenlemeler yapılması konusunda çalışıldığı, ancak mevcut durumda bir düzenleme olmasa dahi sağlık hizmet sunumu ve hasta güvenliği dikkate alındığında her işlemin muayenehane şartlarında yapılamayacağı, kemoterapi uygulamasının da acil müdahale imkanları sorgulanarak tüm alt yapı desteğine sahip sağlık kuruluşlarında yapılması gerektiği, bu nedenle hekim muayenehanelerinde kemoterapi uygulamalarının durdurularak denetime ilişkin müeyyidelerin uygulanması konusunda talimat verildiği” öğrenilmiştir.

 

2- Bahsi geçen talimatın bilimsellikten uzak, mahkeme kararlarını yok sayan nitelikte olduğu, hekimin çalışma hürriyetini doğrudan ihlal niteliği taşıdığı açıktır. Derneğimiz, bu talimat aleyhine gerekli hukuki girişimlerde bulunmak üzere çalışmalara başlamıştır.

 

Mağduriyet yaşanmaması bakımından tüm üyelerimize duyurulur. 

TTOD Yönetim Kurulu