Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Muayenehane' de Yapılacak İşlemler Listesi İptal Edildi

Değerli Üyemiz,


Derneğimiz tarafından; 25.10.2010 tarih ve 27710 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişik yapan Yönetmeliğin Ek-13 Muayenehanelerde Yapılacak İşlemler Listesinin İptali" için açılan dava ile ilgili,  02.06.2014 günü tarafımıza konu ile ilgili nihai karar tebliği edilmiş, Danıştay 15. Daire talebimiz gibi Ek-13 Muayenehanelerde Yapılacak İşlemler Listesinin iptaline karar vermiştir.

Bu karar sayesinde  hali hazırda Tıbbi Onkologların muayenehanelerinde kemoterapi yapmalarına engel bir durum kalmamıştır. Karara karşı Sağlık Bakanlığının temyiz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu süreç sonucu etkilemeyecektir.

Kararın örneği  ekte  sunulmuştur.

Saygılarımızla.
TTOD Hukuk Danışmanlığı
 
Karar Örneği