Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Mesleki saygınlığımızı karalamaya çalışan tutarsız söylemlere karşı Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak kararlı duruşumuz sürecektir.

Değerli Üyemiz,

Malumunuz olduğu üzere, Derneğimiz, tıp bilimini zedeleyebilecek ve halk sağlığını riske atabilecek unsurların önlenmesi adına çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekte, gerekli girişimleri de en hızlı şekilde gerçekleştirmektedir.

Söz konusu çalışmalar doğrultusunda, İnternet sitesindeki kansere ilişkin yazıları ile televizyon programlarındaki toplum sağlığına ve mesleki saygınlığa zarar verici eylemleri sebebiyle, Yönetim Kurulumuzun kararıyla, Dr. Ümit Aktaş aleyhine yapılan şikayetimiz İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından değerlendirilmiş bulunmaktadır.

Buna göre "Dr. Ümit Aktaş'ın kanser ve tedavisi ile ilgili doğru olmayan bilgi verdiği, kanserin bilimsel tedavisini reddettiği, kendisi dışındaki tüm hekimleri olumsuzladığı, bu söylemlerin hekimin düşüncelerini açıklaması olarak kabul etmenin mümkün olmadığı, söylemlerinin halk sağlığına zarar verici olduğu, meslektaşlarını zemmettiği ve kusur oluşturduğu kanaatine varılarak, kusurlu fiili nedeniyle TTB Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereği para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin tekrarı halinde mükerrerlik kuralının işletileceğinin hatırlatılmasına" karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, özellikle son zamanlarda, dozunun gittikçe arttığına şahit olduğumuz bu tarz hareketler hakkında; Sağlık Bakanlığı, RTÜK ve Tabipler Birliği gibi yasal merciler nezdinde girişimde bulunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, hukuk müşavirimiz ve basın danışmanımız ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek konuyla ilgili izlenecek olan uzun vadeli yol haritasını da belirlemiş ve çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

Son olarak, Derneğimizin, özellikle bu konudaki, kararlı duruşunu temsil etmekten büyük onur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yönetim Kurulu