Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Medikal Onkolojide Tıp Etiği Prensipleri ve Kuralları

Değerli Üyemiz;

Stratejik  Plan'da yapılan değerlendirmeler çerçevesinde dernek yönetiminin Medikal Onkolojide Tıp Etiği Prensipleri ve Kurallarını saptaması ve yayınlaması tavsiye edilmiştir. 

Kesinleştirilen Medikal Onkolojide Tıp Etiği Prensipleri ve Kuralları ektedir.


Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 

EK 1: Medikal Onkolojide Tıp Etiği Prensipleri ve Kuralları