Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Mecburi Hizmet İle İlgili Sorunlar ve Öneriler

Değerli Üyemiz,
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Tıbbi Onkolog'ların mecburi hizmet görevi ile ilgili yaşadıkları sorunları birinci öncelikli özlük haklar sorunu olarak belirlemiştir. Sağlık Bakanlığı'na iletmek üzere üyelerimizden gelen önerilerle hazırlanan ''Tıbbi onkoloji yan dal uzmanlarının mecburi hizmetile ilgili sorunları ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin çözüm önerileri '' başlıklı yazı ektedir. Yazıyı değerlendirmenizi ve eklemek istediğiniz önerilerinizi 1 hafta içinde tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu