Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Kurumsal İletişim Komisyonu

Değerli Üyelerimiz,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tüzüğüne uygun şekilde faaliyetlerini yürütebilmek ve hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kamu otoriteleri ve ilgili paydaşlarla bilgi akışı, motivasyon ve koordinasyonun sağlanması için gerekli iletişim süreçlerinin daha aktif olarak hayata geçirilmesi amacıyla dernek bünyesinde Kurumsal İletişim Komisyonu (KİK) kurulmuştur. Böylece derneğimizin daha efektif hale getirilmesi amaçlanmıştır. Aşağıdaki bağlantıdan komisyon üyelerimize ve yönergesine ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Bağlantı: https://www.kanser.org/saglik/komisyonlarimiz