Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Kolorektal Kanserlerde Multidisipliner Güncel Yaklaşım Eğitim Toplantısı

Değerli Üyemiz,
 


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından 15 Haziran 2013, Cumartesi günü Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenecek olan “Kolorektal Kanserlerde Multidisipliner Güncel Yaklaşım Eğitim Toplantısı” programı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Toplantıya katılım ücretsiz olup, katılacak hekimlerin 12 Haziran 2013 tarihine kadarisimlerini tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine bildirmeleri rica olunur. Bilimsel program ekte sunulmuştur. Toplantıya şehir dışından katılacak üyelerimizin ulaşım detayları için Sekreterimiz Güler Üyük ile bağlantıya geçmeleri rica olunur.

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği