Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Kanser Hastalarında Aşılama Önerileri

Değerli Üyemiz,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Covid-19 pandemisi danışma kurulu güncellenmiş öneriler çerçevesinde bulunan ‘’ Kanser Hastalarında Aşılama Önerileri ‘’ videosu ektedir..
Bu öneriler ulusal ve uluslararası klavuzlar eşliğinde bugünkü koşullar dikkate alınarak yapılmıştır. Önerilerin değişen koşullara göre yenilenmesi planlanmıştır.

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Ek 1: Kanser Hastalarında Aşılama Önerileri.

Ek 2: Kanser Hastalarında Aşılama Önerileri.