Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Özel Hasteneler Zincirlerine Gönderilen Özlük Hakları Hakkında Yazılar

Değerli arkadaşlarım,

Sizlerden aldığımız geri-beslemeler doğrultusunda gerek kamuda gerekse özel hastanelerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak ekteki değerlendirmeleri yaptık, ilgili otoriterelere bildiriyoruz. 
Bu yazıların sizlere de bir kopyasını yolluyoruz, eğer ellerine geçmediğini düşündüğünüz başhekimler varsa onları bilgilendirmekte de kullanabilirsiniz. 
 
Saygılarımızla.
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Serdar Turhal 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
Ek 1: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü TTOD Özlük Hakları  Yazısı