Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

İnfüzyon Kemoterapisi ile İlgili Bilgi Edinme Talebimize Verilen Cevap Hk.

Değerli Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü  Ek Ödeme Dairesi Başkanlığı’nca cevaplanan bilgi edinme isteğimizin tam metni ve  Ek Ödeme Dairesi Başkanlığı’nın cevabını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

 

SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NE

01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 02.04.2020 tarih ve 49022165-010.99-269 sayılı Bakanlık Makamı Onayıyla yeni Tıbbi İşlemler Yönergesi yayımlanmıştır.

https://khgmekodemedb.saglik.gov.tr/TR,64878/yeni-tibbi-islemler-yonergesi-yayimlandi.html

 

Ek 1 - Girişimsel İşlemler Listesi .xlsx de **** 704691 Manuel infüzyon kemoterapisi Günde bir kez puanlandırılır. 80*** hizmeti için üyelerimiz mağduriyet yaşamaktadır.

Bazı hastaneler 704691 kodlu manuel infüzyon kemoterapisini hemşireler hazırlıyor diyerek hekimlerin performans puanını kesmektedir. Ayrıca bu hizmetin adı manuel infüzyon kemoterapisi hazırlama da değildir.

Manuel infüzyon kemoterapisi sadece kemoterapi hazırlama için konulan bir puan da değil. Biz 704.691 in kemoterapi süresince ortalama 4 saatlik süre zarfında hastalarımıza verilen bir hizmeti kapsadığını düşünüyoruz.

Yine aynı şekilde 704.692 kodlu yarı otomatik infüzyon kemoterapisi ve 704.693 kodlu Otomatik/Robotik infüzyon kemoterapisi işlemlerinde de kemoterapiyi cihaz hazırlıyor diyerek üyelerimizin performans puanı kesilmektedir.

Kanser gibi çoğu zaman çaresiz hastalara özveriyle hizmet veren Tıbbi Onkoloji Hekimi üyelerimizin yaşadığı bu mağduriyetin giderilebilmesi için bu performans puanlarının döner sermaye komisyonlarınca kesilmesinin önüne geçebilecek bir bilgilendirme talep ediyoruz.

 

Bilgi edinmek istediğimiz konu:

 

1. Manuel infüzyon kemoterapisinin hemşireler veya yarı otomatik - tam otomatik cihazlar tarafından hazırlanması tıbbi onkoloji hekimlerinin bu işlemleri puanlamasına engel midir?

2. Tıbbi onkoloji hekimlerince verilen bu hizmetin puanının, döner sermaye komisyonunca kesilip kesilemeyeceği hakkında bilgi talep ediyoruz.

 

En derin saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Özlük Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Hilmi KODAZ

Cevap görmek için tıklayınız : SAĞLIK BAKANLIĞI > EK ÖDEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI (26.05.2021 17:18) 

 

Cevap:

 

CİMER'e yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup; Tıbbi İşlemler Yönergesi Ek Girişimsel İşlemler tablosunda yer alan

 

704.691 Manuel infüzyon kemoterapisi Günde bir kez puanlandırılır. 80

 

704.692 Yarı otomatik infüzyon kemoterapisi Günde bir kez puanlandırılır. 80

 

704.693 Otomatik/Robotik infüzyon kemoterapisi Günde bir kez puanlandırılır. 80

 

puanları öngörülmüş olup bu işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde ilgili hekime listede öngörülen puanların verilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.