Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Immunsupresif Tedavi ve HBV Reaktivasyon Riski Konsensus Raporu

Değerli Üyemiz,

İmmünsüpresif tedavi alacak hastalarda hepatit B reaktivasyon riski konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla ülkemizde farklı Üniversite Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde görev yapan akademisyenlerin katkısı ile konunun önemini, mevcut durumunu, sorunları ve çözüm önerilerini içere bir Türkiye uzlaşı raporu hazırlanmıştır.

‘Immunosuppressive therapy and risk of hepatitis B reactivation:Consensus report’ başlıklı uzlaşı raporu The Turkish Journal of Gastroenterology dergisinde Mayıs ayında yayınlanmıştır.

Bu mektubun amacı, bilime katkı amacı ile Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin koşulsuz desteği ile hazırlanan bu eser hakkında siz üyelerimizi bilgilendirmektir.

İlgili yayına; The Turkish Journal of Gastroentrology dergisinin internet sitesinden ulaşılabilir.( http://www.turkjgastroenterol.org/sayilar/307/buyuk/259-2693.pdf)

ve Pubmed’den ilgili künye ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29755010 ) Turk J Gastroenterol. 2018 May:29(3):259-269.doi:10.5152/tjg.2018.18263 ile ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği