Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın

İmmünoonkoloji Dernek Çalışmaları

Sayın Üyemiz,

“Temel kanser immunolojisi ve kanser immunoterapisi alanlarında oldukça hızlı ve pratiğimizi etkileyen önemli gelişmeler olmaktadır. Kanser bilimi içerisinde yeri ve önemi giderek artan bu alanlarda yeni çalışma gruplarının ya da projelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ülkemizde de bu alanlarda dernekleşmeye varan süreçler yaşanmış ve yaşanmaktadır. Son dönemde yine bu alanda dernek üyelerimizin dernekleşme girişimlerinin olduğu bilinmektedir. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tüm diğer tıbbi onkoloji alanlarında olduğu gibi immunoonkoloji alanında da bölünme olmadan tek çatı altında yapılanmanın uygun olacağı görüşündedir. Aynı çalışma alanında birden fazla dernek ya da organizasyonun ortaya çıkması önemli oranda enerji, emek ve güç kaybına neden olmakta; sonuçta ortaya çıkan dernek ya da diğer yapılanmalarda etkisizleşme durumu kaçınılmaz olmaktadır. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, immunoonkoloji gibi önemi ve yeri giderek artan bir alanda kendisi ile eşgüdümlü çalışacak, kendi temel prensipleri olan, tüm üyelerimize açık, şeffaf, demokratik ve yönetimi yenilenebilir bir yapılanmayı/dernekleşmeyi desteklemektedir"

Türk Tıbbi Onkoloji Yönetim Kurulu