Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

İlaç Kullanım Önerileri

 

Değerli Üyemiz;

Mevcut corona virus salgınında kronik hastaların ilaç temininde sorun yaşamamaları için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu olumlu bir karar vermiş ve hastaların ilaçlarına belirli bir süre reçetesiz ulaşma imkanı tanınmıştır. 

Bu uygulama içinde kanser hastaları ve tedavileri de yer almaktadır. Ancak tamamen iyi niyetle yapılan bu uygulamada günlük pratikte bazı suistimallerin olduğu göze çarpmaktadır. 

Biz onkoloji hekimleri olarak milli servetin heba olmasına asla göz yummadık ve bunun bir parçası olmadık. Biz günlük pratiğimizde hastanın maksimum yararını gözetirken milli servetimizin de en tasarruflu şekilde kullanılmasına özen gösteriyoruz.  

Son dönemlerde takip ettiğimiz hastalardan aldığımız geri dönüşlerde daha önce fiyatı çok yüksek olduğu için birer adet?kutu yazdığımız ilaçların eczaneler tarafından 3-4 adet/kutu şeklinde verildiği, daha önce tedavi sonrası verilen destek ilaçlarının 5 günlük yerine 25-30 günlük verildiğine şahit olmaktayız. Bunun önüne geçilmesi için gerekli uyarıların yapılmasını TTOD olarak görev addediyoruz.

Önerilerimiz: 

1. Oral tablet olarak verilen ilaçların maksimum 1 aylık olarak verilmesi (alecensa, xalkori, tagrisso, ertinob, sutent, votrient, nexavar, afinitor vb.)

2. Aylık veya 3 aylık enjektabl formların sadece tek doz olarak verilmesi.

3. Ağrı kesici ve destek tedavilerin birden fazla kutu verilmeye çalışılması durumunda hastanın hekimi ile iritibata geçip durum hakkında bilgi alarak hareket edilmesi 

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği