Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

HÜKSAM ve UNFPA - Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması Hk.

Değerli Üyemiz,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen, HÜKSAM ve UNFPA’nın “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması” ile ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla.
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği