Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Hemşire Kongre Desteği İle İlgili Yönetmelik

Değerli Üyelerimiz,

Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te yapılmış olan değişikle beşeri tıbbi ürün ruhsat sahiplerinin sağlık meslek mensuplarına kongre, sempozyum gibi yurt içi ve dışı bilimsel ve eğitsel faaliyetlere katılımına destek vermeleri sağlanmıştır.
 
İlgili yönetmelikte sağlık meslek mensubu olarak hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve ebe tanımlanmıştır. Bu nedenle beşeri tıbbi ürün ruhsat sahiplerinin hemşirelere kongre desteği yapabilirler. ( 26.8.2011 tarihli Resmi gazete sayısı 28037 f maddesi sağlık meslek mensupları ile ilgili 14.10 2012- 28441 sayılı değişiklik) . Ekte ilgili yönetmelik mevcuttur.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği