Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Genç Onkologlar için ESMO ve CECOG Tarafından Immuno- Onkoloji (IO) Alanında Düzenlenen Kurslar

 Değerli Genç Onkolog Üyelerimiz, 
 

Genç Onkologlar için ESMO ve CECOG tarafından    Immuno- Onkoloji (IO)  alanında  kurslar düzenlenmektedir. Aşağıda yer ve tarihleri bildirilen  kurslara katılmak isteyen    genç onkologlarımız (3. yıl yan dal asistanı, uzman, yardımcı doçent)  dernek sekreterliğine başvurabilirler.  Her kurs için 3 kontenjan mevcuttur ve  başvuru sırasına göre değerlendirmeye alınacaktır. Kursa katılım   Sağlık Bakanlığı yurt dışı  sınırlamalarına tabiidir.   

 

1.       ESMO IO (Workshop) : 20-21 Kasım 2014 -  Cenevre

2.       ESMO IO (Preceptorship) : 19-20 Kasım 2014- Lozan

3.       CECOG I-O Educational Seminar : 31- Ekim-1Kasım  2014- Viyana

4.      IO Educational Seminar: Aralık Başı   2014 Barselona

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği