Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Gastrointestinal Sistem Kanserleri Kursu 16 Mayıs 2020 Tarihinde Online Olarak Gerçekleştirilmiştir.

Tu?rk Tıbbi Onkoloji Derneg?i tarafından du?zenlenen mezuniyet sonrası gu?ncelleme kurslarından “Gastrointestinal Sistem Kanserleri Kursu” 16 Mayıs 2020 tarihlerinde rekor bir katılımla online olarak bas?arı ile tamamlandı. 
11 yıldır, du?zenli aralıklarla gerc?ekles?tirilen mezuniyet sonrası eg?itim kursumuz, COVI?D -19 pandemisi nedeni ilk defa online olarak gerc?ekles?tirildi. 
S?artlar ne olursa olsun eg?itim ve bilgi paylas?ımına en gu?ncel s?ekilde devam etmenin mutlulug?unu yas?ıyoruz. 
Titizlikle kursumuzu planlayan kurs bas?kanlarımıza, o?zenle hazırlanan tu?m konus?macılarımıza, deg?erli katkıları ile oturumları yo?neten oturum bas?kanlarımıza, varlıkları ile kursumuzu eg?itim s?o?leni haline getiren  tu?m katlımcılarımıza tes?ekku?r ederiz.

#Hayatic?inBiliminI?zinde
#TTOD