Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

ESMO Preceptorshıp Programme Colocrectal Cancer

Değerli Üyemiz,

17-18 Mayıs 2019 tarihlerinde Valencia İspanya’da gerçekleştirilecek olan " ESMO Preceptorshıp Programme Colocrectal Cancer - Multidisciplinary management , standards of care and future perspectives" porogamına İngilizce vaka sunumu da yapabilecek 3 hekimin (Uzman / Fellow) katılımı sağlanacaktır.

Programın ulaşımı,konaklama ve eğitim giderleri derneğimiz tarafından ( Bir ilaç firması sponsorluğunda) karşılanacak olup başvurular arasında yapılacak değerlendirme sonrası katılımcılar belirlenecektir. Eğitim programında yer almak isteyen üyelerimizin 22/01/2019 günü mesai bitimine kadar tibbionkolojidernegi@gmail.com e-posta adresine katılım taleplerini belirtir mektuplarını iletmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu