Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Eskişehir Kolorektal Kanserlerde Multidisipliner Güncel Yaklaşım Kursu

Derneğimizin Orta Bölge Temsilciliği olarak, Eğitim Planlama ve Organizasyon Kurulu (EPOK) işbirliği ile  ”TTOD Bölgesel Kolorektal Kanserlerde Multidisipliner Güncel Yaklaşım Kursu” nu, 15 Haziran 2013’de Eskişehir’de Anemon Hotel’de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 
 
Bir günlük olan bu toplantıya 50 civarında katılım olmuştur. Katılımcıların olumlu geri bildirimleri bizleri sevindirmiş olup, tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Bu toplantının gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen TTOD yönetim kurulu üyelerine ve toplantıda  konuşmacı veya oturum başkanları olarak görev yapmış hocalarım Prof. Dr. Hakan Akbulut, Prof. Dr. Mustafa Altınbaş, Prof. Dr. Musa Akoğlu, Prof. Dr. Birol Bostancı,  Doç. Dr. Bekir Yaşar, Doç. Dr. Necati Alkış, Doç. Dr. Durmuş Etiz, Yard. Doç. Dr. Bülent Yıldız, Doç. Dr. Hasan Üstün, Doç. Dr. Nuri Karadurmuş, Doç. Dr. Evrim Çiftçi, Doç. Dr. Murat Canyiğit, Doç. Dr. Zeki Üstüner, Doç. Dr. Murat Dinçer, Doç. Dr. İlker Özer’e ve toplantı konularına uygun güncel olgu sunumlarıyla toplantıya renk katan Uz. Dr. Ayşe Durnalı, ve Uz. Dr. İbrahim Türker’ e emek ve katkılarından dolayı en kalbi şükranlarımı sunarım. Bir sonraki bölgesel kurs toplantısında buluşmak üzere sağlıcakla kalınız.
 
Dr. Bülent Yalçın
TTOD Orta Bölge Temsilcisi