Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

EORTC Burs Programı

8 Ekim 2019

Sayın Meslektaşlarım;

Sizlerin de bildiği gibi Avrupa Kanser Araştırma Birliği (EORTC) 1962 yılından beri çok merkezli kanser araştırmalarına yönelik çalışmalar yapan bir kuruluştur. Her ne kadar Türkiye bu kuruluşun üyesiyse de ilaç bazlı araştırmalar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun getirdiği kısıtlar nedeni ile yürütülemediğinden hâlihazırda Türkiye?de araştırmalara yüksek sayıda hasta katarak (3 senede en az 3 ayrı çalışma grubundan 75 hasta) ?designated cancer center? unvanını almış herhangi bir kurumumuz bulunmamaktadır.

Öte yandan bu kuruluşun ilaç araştırması içermeyen çalışmaları da bulunmaktadır. Bu çalışmalar başta Yaşam Kalitesi Grubu, Farmakoloji ve Moleküler Mekanizmalar Grubu, Radyasyon Onkolojisi Grubu olmak üzere hemen bütün çalışma grupları içinde yürütülmektedir.

Bu gruplarda aktif üye olmak için toplantılarına ara vermeden düzenli katılım gerekmektedir. Bu toplantılara katılım için endüstri desteği sağlanamaması Türk araştırmacılar için güçlük oluşturmaktadır.

Bu çalışma grupları içinde Türk araştırıcıların katılımını özendirmek ve kolaylaştırmak için Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak bir burs programı başlatmak istiyoruz.

Bursun yeterlik şartı biri Brüksel?de biri diğer bir üye ülkede yılda 2 defa yapılan toplantılara düzenli olarak katılarak bu grupların aktif üyesi olunması ve yürütülen çalışmalara Türkiye?deki kurumların dahil olması için iş birliği yapılmasıdır.

Bursun süresi 2 yıl ve miktarı da bu toplantılara katılmak için gereken yolculuk ve otel masraflarınızın karşılanması şeklinde olacaktır. Bir kez başvurunuz kabul edildikten sonra sizlere EORTC içindeki çalışmalarda başarılı sonuçlar alınabilmesi için gereken işbirliği yolları için de bir uyum desteği sağlanacaktır.

İlgilenen arkadaşlarımızın başvurularını Türk Tıbbi Onkoloji Derneği?ne bildirmelerini rica ediyoruz.

               

Saygılarımla

     Dr. Serdar TURHAL