Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

E-imza Bilgilendirmesi

Değerli üyelerimiz,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak pandemi sürecinde kongrelerimizi ve tüm diğer bilimsel etkinliklerimizi on-line olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

Bu süre içerisinde endüstri ile yaptığımız görüşmelerde, pandemi sürecinde hekim ziyareti yapamamaları sebebiyle, kongrelere davet ettikleri hekimlerden ıslak imzalı hiçbir evrak alamadıklarını ve bu sebeple kongre başvurularında sorun yaşadıklarını dile getirdiler. 

Bu konu ile alakalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda, firmaların hekimlerden alması gereken ıslak imzalı evrakların yerine e-imzalı evraklar ile yapacakları başvuruların da kabul edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. 

Genellikle reçeteler ve kurum içi yazışmalar için kullanılan hekim e-imzaları bu tarz belgelerde de güvenle kullanılabilir. Dolayısıyla, e-imzası olmayan üyelerimizin de e-imzalarını temin ederek on-line kongre katılımları için firmaların talep ettiği evraklarda kullanmalarını rica ederiz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kongre başvurularında imzası (ıslak veya e-imza) olmayan hekimlerin kongre katılımlarını kabul etmeyeceğini de hatırlatmak isteriz. 

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği