Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Disiplinlerarası Üroonkoloji Kongresi

Erken Evre Mesane Kanseri  Sunum
Yüksek Riskli Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri  Sunum
Kasa İnvaze Mesane Kanseri  Sunum
Metastatik Mesane Kanseri, Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Tedavi Seçenekleri  Sunum
Mesane Tümörü Vaka Bazlı Üroonkoloji Konseyi  Sunum
Prostat Kanseri; Tanı, Tarama, Evreleme

 Sunum 1

 Sunum 2

Düşük ve Orta Riskli Lokalize Prostat Kanseri  Sunum
AstraZeneca Uydu Sempozyumu  Sunum
Janssen Uydu Sempozyumu  Sunum
Akılcı İlaç Kullanımı  Sunum
Böbrek ve Testis Kanserleri  Sunum
Metastatik Böbrek Tümorü  Sunum
Prostat Kanserinde Lokal Küratif Tedaviler Sonrası Lokal Nüks  Sunum
De Novo Oligometastatik Prostat Kanseri  Sunum
Astellas Uydu Sempozyumu  Sunum
Amgen Uydu Sempozyumu  Sunum
Kapanış  Sunum