Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın

Dergimiz "Journal of Oncological Sciences" Türkiye Atıf Dizini'ne Girmiştir!

Değerli Üyemiz,

Dergimiz "Journal of Oncological Sciences" Türkiye Atıf Dizini'ne girmiştir. Bu dizine "www.atifdizini.com" adresinden ulaşılabilir.

Atıf dizininden gelen yazı aşağıdadır.  Bilgilerinize sunarız.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Sayın Prof. Dr. AHMET ÖZET

 Journal of Oncological Sciences’da yayımlanan 2017 yılı ve öncesine ait makalelerinin veri tabanına aktarılması işlemi tamamlanmış ve dergi Türkiye Atıf Dizini’ne kayıtlı dergiler arasına alınmıştır.

 Araştırmacıların dizine aktarılan makalelerin tam metinlerine, dizin üzerinden erişimleri mümkün olabilmektedir.

Şu ana kadar aktarılan veriler ışığında, dergi ile ilgili genel istatistikleri  www.atifdizini.com  adresindeki İstatistik menüsünden takip etmeye başlayabilirsiniz.

Türkiye Atıf Dizini’nin kuruluş amacı; ulusal düzeyde, düzenli olarak yayımlanan sağlık bilimleri dergilerimizin birbirlerine atıf yapmalarını sağlayarak, ulusal atıf sayılarımızın en yüksek seviyelere taşınmasıdır.

Bu amaca paralel olarak oluşturulan Türkiye Atıf Dizini’nin değerlendirme kriterleri  aşağıda belirtilmiştir.

Dizine kayıtlı dergilerin bu kriterlere uygunluğu yıl boyunca takip edilerek, yıl sonunda yayımlanan son sayı ile birlikte dergi editörlükleri sonuçlar hakkında bilgilendirilecektir.

Bu uygulamaya göre; Journal of Oncological Sciences,  3. cilt 1. sayıdeğerlendirme raporu aşağıda sunulmuştur (Bu rapor sadece, derginin sahibi, editörü, editör yardımcısı, yayın sekreteri ve yayın kurulu üyelerine gönderilmektedir).

Saygılarımızla

Ayfer KOÇ

Türkiye Atıf Dizini Koordinatörü

Tel: 0312-286 56 56/119