Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu

Değerli Üyemiz,

Covid-19 araştırmaları konusundaki çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmalara destek vermek amacıyla Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur.
COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması ve daha önce etik kurul izni almış COVID-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10(on) gün içerisinde Komisyona başvuru yapılması düzenlemesi yapılmıştır.

Konuyla ilgili duyuru yazısı ektedir.

Saygılarımızla,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

EK 1: Duyuru